Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów

pobierz plik (85kB) word  

Uchwała nr 34/06 (20kB) word   Senatu z dnia 30.05.2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Medycznej w Białymstoku

Uchwała 3/12 z dnia 12.01.2012 r. w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodności zmian  w Regulaminie Samorządu Doktorantów  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała 3/2016 w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zatwierdzonego przez Senat |na podstawie uchwały nr 34/06 z dnia 30 maja 2006r. ze zm., ze Statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (1 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (28 stycznia 2013, 15:10:11)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (3 lutego 2016, 15:03:12)
Zmieniono: dodanie uchwały 3/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2525