Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Samorządu Studentów

Regulamin samorządu studentów (76kB) pdf wprowadzony Uchwałą 3/08 (353kB) pdf

Załączniki:
Załącznik nr 1 (1933kB) pdf Regulamin Wyborów do Parlamentu Studentów
Załącznik nr 2 (1565kB) pdf Regulamin Wyborów Uzupełniających Parlamentu Studentów
Załącznik nr 3 (2421kB) pdf Regulamin Wyborów Przedstawicieli Samorządu Studentów do Kolegium Elektorów i Organów Kolegialnych
Załącznik nr 4 (2872kB) pdf Regulamin Wyborów Przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów i Organów Kolegialnych
Załącznik nr 5 (4519kB) pdf Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Uchwała 2/2016 w sprawie stwierdzenia przez Senat zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze Statutem Uczelni i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.


metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (1 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (28 stycznia 2013, 15:15:32)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (3 lutego 2016, 15:01:58)
Zmieniono: dodanie uchwały 2/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8831