Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 19 (z 19)

Regulamin studiów stacjonarnych
rejestr zmian informacji

korekta redakcyjna
Data: 2015-05-18 13:01:55
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2015-05-18 12:54:49
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2015-05-18 12:47:31
Autor: Emilia Minasz
dodanie Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich UMB - moc obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016
Data: 2015-05-06 12:00:45
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2015-05-06 11:46:38
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2014-09-19 14:08:32
Autor: Emilia Minasz
korekta
Data: 2014-05-13 12:55:17
Autor: Emilia Minasz
dodanie regulaminu obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015
Data: 2014-05-13 12:48:10
Autor: Emilia Minasz
korekta
Data: 2014-05-13 12:47:16
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2014-02-26 11:24:07
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-10-16 10:50:38
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-07-16 13:28:09
Autor: Emilia Minasz
uchwała zmieniająca i tekst jednolity regulaminu
Data: 2013-05-08 12:34:33
Autor: Emilia Minasz
dodanie zmian i tekstu jednolitego regulaminu (moc obow. 1.10.2013)
Data: 2013-05-08 12:02:10
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 13:32:54
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:16:07
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:15:54
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:15:31
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:14:26
Autor: Emilia Minasz
Zmiany o pozycjach 1 - 19 (z 19)

powrót do informacji »