Uchwała nr 80/14Senatuz dnia 29 września 2014w sprawie zmiany Uchwały 17/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wprowadzenia tekstu jednolitegoNa podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 80/14
Senatu
z dnia 29 września 2014


w sprawie zmiany Uchwały 17/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym


Uchwała 80/14 (48kB) pdf


metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (2 października 2014, 15:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2573