Uchwała nr 63/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z działalności Uczelni za 2014 rok Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz §40 ust 2 pkt 3 Statutu UMB uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 63/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z działalności Uczelni za 2014 rok

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz §40 ust 2 pkt 3 Statutu UMB uchwala się, co następuje:


§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zatwierdza sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z działalności Uczelni za rok 2014.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                  Przewodniczący Senatu
                                                                                           Rektor
 
                                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński
Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za 2014 r. (32kB) word  

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:22:55)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (27 lipca 2015, 14:29:21)
Zmieniono: dodanie sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224