Uchwała nr 76/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zmiany Uchwały nr 74/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.06.2013 r w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 8/13 z dnia 05.03.2013 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje

Uchwała nr 76/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zmiany Uchwały nr 74/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.06.2013 r w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 8/13 z dnia 05.03.2013 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje


§1
W § 4  dodaje się drugie zdanie ; „Po zakończeniu realizacji projektu, począwszy od roku akademickiego 2015/2016, studia finansowane będą z opłat pochodzących od uczestników."

§ 2
Do niniejszej uchwały tworzy się załączniki :
Załącznik 1 (18kB) word   Efekty kształcenia dla niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016
Załącznik 2 (54kB) word Sylabusy przedmiotów dla niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku  na rok akademicki 2015/2016
Załącznik 3 (16kB) word Program niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016
Załącznik 4 (15kB) word Plan niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016
Załącznik 5 (23kB) word Zasady i warunki rekrutacji  w tym określenie limitu miejsc na rok akademicki 2015/2016
Załącznik 6 (23kB) word Umowa  uczestnika  oraz   opłata  niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016

§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Senatu
                                                                                      Rektor
                                                                       rof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230