Uchwała nr 74/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie §40 ust 2 pkt 5 Statutu UMB, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 74/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016.

Na podstawie §40 ust 2 pkt 5 Statutu UMB, uchwala się, co następuje:


§1
Zatwierdza się następujące efekty kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu  na poszczególnych kierunkach, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały :
Załącznik 1 (375kB) word Efekty  kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia
Załącznik 2 (36kB) word Efekty  kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia
Załącznik 3 (489kB) word Efekty  kształcenia na kierunku położnictwo studia I stopnia
Załącznik 4 (319kB) word Efekty  kształcenia na kierunku położnictwo studia II stopnia
Załącznik 5 (319kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Fizjoterapia studia I stopnia
Załącznik 6 (326kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Fizjoterapia studia II stopnia
Załącznik 7 (33kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Dietetyka studia I stopnia
Załącznik 8 (31kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Dietetyka studia II stopnia
Załącznik 9 (39kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne studia I stopnia
Załącznik 10 (38kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne studia II stopnia
Załącznik 11 (152kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Elektroradiologia studia I stopnia
Załącznik 12 (104kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Elektroradiologia studia II stopnia
Załącznik 13 (115kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią studia I stopnia
Załącznik 14 (92kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią studia II stopnia
Załącznik 15 (422kB) word Efekty  kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne studia I stopnia
Załącznik 16 (17kB) word Efekty  kształcenia na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w dziedzinie nauk o zdrowiu
Załącznik 17 (16kB) word Efekty  kształcenia na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w dziedzinie nauk  medycznych  dyscyplina medycyna

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                            Przewodniczący Senatu
                                                                                     Rektor

                                                                          prof. dr hab. Jacek Nikliński
Zmiany w Uchwale 62/2016
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 10:56:14)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (6 czerwca 2016, 09:16:24)
Zmieniono: dodanie zmiany Uchwała 62/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1334